Skip to content

Ceník

DERATIZACE
Deratizaci provádíme za pomocí speciálních deratizačních staniček s nástrahou, které rozmisťujeme po 4 m² v daném prostoru. Na staničku aplikujeme cca 200 g speciální nástrahy, jejíž cena činí 410 Kč/kg. V ceně je zahrnuta režie, kontrola a doplnění jedu a odstranění a likvidace případných mrtvých těl hlodavců. Dodatečný dezinfekční postřik je účtován zvlášť.

DEZINSEKCE
Dezinsekci provádíme postřikem a posypem vysoce účinnými certifikovanými přípravky, určenými pro daný druh hmyzu, za pomocí tlakových pump. Cena je odvozená od množství použitého přípravku a rozlohy prostoru. Typ použitého přípravku se odvíjí od druhu škůdce a prostředí. Opakovaná dezinsekce, nezbytná pro některé druhy hmyzu (např. rus, šváb) se fakturuje zvlášť.

DEZINFEKCE
Dezinfekci provádíme postřikem vysoce účinnými profesionálními desinfekčními prostředky. Cena se pohybuje od 1,50 Kč/m².

VYKLÍZECÍ A STĚHOVACÍ PRÁCE
Cena je vždy dohodnuta předem, individuálně dle potřeb zákazníka a odvíjí se od množství a typu vyklízeného materiálu. V ceně je zahrnuta celková režie, odvoz i případná likvidace materiálu.

TERÉNNÍ PRÁCE
Cena je vždy dohodnuta předem, individuálně dle potřeb zákazníka a poptávaných prací.